Archive for the ‘první schůzka’ Category

Šestá otázka, na kterou musíte novému klientovi odpovědět

Pondělí, Únor 6th, 2012

Možná si ještě vzpomenete na první čtyři otázky (anebo je dohledáte v mých předchozích příspěvcích). K páté se vrátím někdy v budoucnosti. Dnes musím zmínit šestou otázku, kterou mi v minulém týdnu položili hned dva noví potenciální klienti: (Pokračování textu…)

Používejte výsledky průzkumů jako prodejní nástroj

Čtvrtek, Listopad 25th, 2010

Poradci-sobě.cz anebo jiná online či offline média poměrně často zveřejňují tiskové zprávy a komentáře nad výsledky šetření a průzkumů mezi lidmi. 

Mě zaujal komentář Ihned.cz z 19. října průzkumu pořádaného pro ČSOB, podle kterého “by polovina českých domácností byla bez hlavního příjmu ztracena již za tři měsíce”. (Pokračování textu…)

Čtvrtá otázka, na kterou musíte novému klientovi odpovědět

Neděle, Říjen 3rd, 2010

Po té, co jste na první schůzce klientovi odpověděli na první tři – zpravidla nevyřčené – otázky (viz dřívější články), přichází na řadu čtvrtá: (Pokračování textu…)

Třetí otázka, na kterou musíte novému klientovi odpovědět

Úterý, Květen 18th, 2010

Skočme do sedmé osmé minuty prvního setkání s novým potenciálním klientem. Už jste na něho udělali první dojem, získal z vás pocit, že na schůzce nejste jenom kvůli vašim vlastním zájmům a uspokojily ho i vaše zkušenosti a kvalifikační předpoklady.  Na mysli mu vyvstává další otázka: (Pokračování textu…)

Druhá otázka, na kterou musíte novému klientovi odpovědět

Sobota, Březen 13th, 2010

Řekněme, že běží pátá minuta vašeho prvního jednání s novým člověkem. Dosud jste úspěšně prošli testem prvního dojmu a potenciální klient ještě nezískal pocit, že sledujete pouze svoje zájmy. Na mysl se mu začíná vkrádat druhá otázka: (Pokračování textu…)

První otázka, na kterou musíte novému klientovi odpovědět

Neděle, Únor 21st, 2010

Představte si, že právě uběhlo patnáct vteřin vašeho prvního jednání s novým potenciálním klientem. Váš i jeho mozek chvatně zpracovávají informace z prvního dojmu. Tak, jak si z nich klient sestavuje úsudek o tom, zda vám dá šanci či ne, na mysli se mu formuje zásádní, pro vás prakticky existenční otázka: (Pokračování textu…)