Miroslav Princ

Prodejte více. Žijte lépe.

 • Kategorie

 • 9 zdrojů kontaktů pro telefonování

  Druhou nejčastější otázkou, kterou dostávám na seminářích je: „Kde máme brát kontakty na telefonování?“

  Zamyslel jsem se a zavzpomínal na různé situace a zkušenosti, a sestavil jsem seznam celkem 18 zdrojů a aktivit, z kterých můžete kontakty získávat.

  Dnes vám představím těchto devět:

  1) Veletrhy a výstavy

  Veletrhy a výstavy mohou být dobrým zdrojem kontaktů – ať už ve formě osobního setkání a potřesení rukou, nebo jen posbíraných vizitek anebo třeba jenom brožur vystavovatelů. Nemusíte se tedy účastnit jako vystavovatel, ale také  jako návštěvník. Sbírání kontaktů tímto způsobem je zejména pro nováčky anebo když chcete proniknout do určité cílové skupiny, k určitému typu klientů.

  2) Soutěže

  Soutěže můžete pořádat kdekoli – na Facebooku, v budově, kde máte kancelář nebo při oslavách Masopustu ve vašem městě. Záleží jen na vaší kreativitě. Základem je vybrat místo, formát a cenu, které odpovídají vaší cílové skupině. Nechtějte oslovit všechny nebo nezaujmete nikoho.

  Jako podmínku účasti získejte telefonní čísla a po soutěži účastníkům zavolejte. Poptejte se na soutěž a položte pár dalších otázek, podle kterých budete moci posoudit, jestli se s nimi budete chtít setkat anebo pro vás prostě nejsou vhodní. Přece nebudete plýtvat vaším časem s těmi, kteří nejsou.

  3) Sociální sítě – Facebook

  Facebook se usadil v životech lidí napříč profesemi a věkovými skupinami. Po webstránkách se stal v podstatě druhým “musí být” nástrojem pro budování a udržování povědomí. Nicméně, nakolik ho budete moci využívat k získávání kontaktů bude záležet na cílové skupině, kterou budete oslovovat a na tom, jak jsou tito uživatelé zvyklí Facebook využívat. Pro získání kontaktu nebo domluvení schůzky je totiž potřeba zapojit více kroků a taktik, než poslat zprávu s žádostí o schůzku nebo sdílet články.

  4) Vyhledávání kontaktů na internetu

  Díky internetu a schopnosti vyhledávačů si kontakt můžete vyhledávat sami. Ovšem je to pracné a zabírá to dost času. Sám jsem to po určité období dělal. To když jsem zjistil, že z obecně dostupných databází jsem se nedostával k takovému typu kontaktů, s kterými jsem chtěl mluvit. Hledal jsem například lidi s vyšším vzděláním a manažerským zaměstnáním kombinací titulu “ing” a pozice “manažer”.  Nakolik je tato metoda využitelná pro vás bude záležet na cílové skupině, kterou chcete oslovovat. 

  5) Konference

  Konference mají tu výhodu, že jako účastník máte kolem sebe desítky, ne-li stovky lidí, s kterými můžete navázat rozhovor o společném tématu – konferenci – a vyměnit si vizitku pro další kontaktování. Někdy můžete být i vystupující, což je o trochu lehčí role z hlediska vaší viditelnosti. V takovém případě je ale zásadní, abyste měli kontakt na účastníky a byli trochu proaktivní s následným kontaktováním. Když byste nechali na nich, aby kontaktovali Vás, mohli byste se načekat.

  6) Přednášky

  Přednášky můžete využívat k získávání kontaktů na domácnosti, třeba zvyšováním finanční gramotnosti ve školách nebo jako host-absolvent na vaší vysoké škole, anebo také na firemní zákazníky, když jste pozvaní jako přednášející na akce. Předpokladem je, že máte co říct – co je hodnotné pro účastníky – a nejedná se o vaši osobní prezentaci. Dalším předpokladem je, že získáte kontakty na účastníky, abyste jim následně mohli zavolat. A samozřejmě musíte vystupovat na akcích, kde je vaše cílová skupina.

  7) Oborové a profesní asociace, obchodní komory

  Jestliže cílová skupina, do níž spadají vaši potenciální klienti, má nějakou podobnou formu sdružení ve svém oboru, pak byste na ni měli být napojeni. Měli byste rozumět, jak dané sdružení působí a jaké aktivity vyvíjí co do typu akcí, které organizují, publikací, které vydávají, jak pracují s webstránkami, sociálními sítěmi a podobně. Měli byste také vědět, jaká témata se v oboru řeší a zamýšlet se nad tím,  do jaké míry k nim můžete přispět tím, co znáte nebo děláte.

  8) Ankety

  Anketa znamená vyrazit mezi lidi a zeptat se jich na pár otázek. Ty by se měly týkat více situací, v kterých se mohou ocitnout než produktů. Cílem je získat od lidí číslo a svolení zavolat. A to získáte jenom za něco potenciálně hodnotného – může to být třeba nějaký výpočet. A kde anketu dělat? Někde, kde jsou vaši potenciální klienti a kde jich je dost, a nemusí to být jen na ulici – může to být třeba v budově, kde máte kancelář anebo s využitím sociálních sítí anebo vaší emailové databáze. 

  9) Vlastní nebo firemní webstránky

  Nevyužívat v dnešní době webstránky ke sběru kontaktů je promarněná příležitost, nejspíš i pošetilost. Nejjednodušší formou je formulář Kontaktujte nás, ale to už musí mít někdo opravdu velký zájem, aby napsal. Tedy pokud to není sběratel nabídek, který si ověřuje, že co mu ukázali jinde je v pořádku. Pro někoho může být technicky náročnější využít formuláře, za který umístíte publikaci nebo video – lidé si zvykli se pomocí nich vzdělávat. S rostoucími zkušenostmi z jiných webů, stále důležitější podmínkou je, že v nich získají kvalitní obsah.

  Které jsou pro vás?

  Berte tento seznam jako výčet možností. Nehodnotím, co je lepší a co horší a stejně nedoporučuji, co dělat a co ne. To bude záležet na vaší konkrétní situaci, podmínkách a zkušenostech.

  To co ale doporučuji je – využívejte více zdrojů kontaktů. Nebudete tak v ohrožení, až se tok kontaktů z toho jednoho nebo dvou, které využíváte, zpomalí.

  Dalších 9 zdrojů najdete v mém původním článku 18 zdrojů kontaktů na telefonování.

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.