Miroslav Princ

Prodejte více. Žijte lépe.

 • Kategorie

 • Jak zvýšit úroveň poradenské branže

  Na úrověň naší branže působí více navzájem provázaných faktorů. Jedním z nich je nastavení bariér vstupu. Ty mohou být finanční, kvalifikační nebo vědomostní. Bohužel, zvýšení registračního poplatku PPZ, ke kterému letos v létě přistoupila ČNB, považuji za kontraproduktivní. Větší potenciál ke zvýšení úrovně nových „poradců“ vidím ve zvýšení požadavků na jejich vědomosti, respektive ve zvýšení náročnosti vstupních testů.Jako příklad uvedu test pro registraci vázaného zástupce.

  Způsobilost pracovat s investičními produkty jsem za svou dosavadní kariéru prokazoval v Anglii, Kanadě a před pár týdny (asi už podruhé) v Česku. Takže mohu srovnávat.

  Testování pro registraci vázaného zástupce vypadalo následovně:

  • dvouhodinová zevrubná prezentace
  • test o 18-ti otázkách
  • materiály z prezentace k dispozici, stejně tak jako kolegové po stranách, přede mnou i za mnou (ne, že bych je potřeboval)
  • obsah (testované vědomosti) triviální, odpovídající oné zevrubné prezentaci
  • čas téměř neomezený
  • to vše díky organizátorovi bez zájmu o to, co se mezi testovanými děje.

  Pro srovnání, „stejné“ testování vypadalo v Kanadě takto:

  • pětidenní studium od 9:00 do 16:00
  • test o 90-ti otázkách
  • bez jakýchkoli pomůcek a kontaktu (i nevinného) s okolím
  • obsah (testované vědomosti) zahrnoval i finanční kalkulace
  • časový limit 60 minut
  • organizátor zastupující regulátora nedostupný jak nedobytná pevnost a ostrý jako břitva.

  Pokud by tedy byl zájem zvýšit bariéru vstupu do finančního poradenství, respektive zprostředkování, doporučil bych v úrovni testování vědomostí následující:

  1. zvýšit náročnost testů vyšším počtem otázek, kratším časovým limitem a zahrnutím komplikovanějšího obsahu,
  2. zpřísnit dohled nad realizací testů vysláním zástupce regulátora namísto realizací prostřednictvím investičních nebo makléřských společností, které mají zájem o maximální „propustnost“.

  Komentáře: 6

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.